Interaktivna podatkovna baza PONUDBA OBRTI obiskovalcem te spletne strani ponuja izdelke in storitve naših članov - obrtnikov, prav tako pa tudi njihove pobude za različna poslovna sodelovanja.
Če ste sami pripravljeni našemu članu ponuditi karkoli izmed prej navedenega, izkoristite svojo priložnost, kajti v tej podatkovni bazi so navedena tudi povpraše- vanja naših članov.
Podatkovna baza PONUDBA OBRTI ter samostojne spletne strani partnerskih območnih obrtnih zbornic so bile izdelane v okviru projekta Obrt na poti digitalizacije in financirane iz programa EU Phare CBC Slovenija – Avstrija 2002.
  Izvedba: Ra-Gazela d.o.o.
   
  Namenjeno vsem tistim domačim in tujim poslovnim obiskovalcem naše spletne strani, ki želijo z našimi člani vzpostaviti eno izmed številnih oblik poslovnih sodelovanj. V podatkovni bazi so zajete tako ponudbe kot povpraševanja obrtnikov po različnih poslovnih sodelovanjih..
   
  Namenjeno vsem tistim tujim obiskovalcem spletne strani, ki jih zanima ponudba izdelkov in storitev naših članov, prav tako pa tudi njihovo povpraševanje.
  Ta projekt je izveden s sredstvi programa Phare Evropske zveze za čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Avstrijo.